சிந்திக்க வினாக்கள்- 271

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்- 271

18-01-2018 – வியாழன்

Jun2004-17a

யாரை முழு மனிதன் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அதற்கு மனவளக்கலை எவ்வாறு உதவியாக
உள்ளது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்