சிந்திக்க வினாக்கள்–269

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்–269

14-12-2017 – வியாழன்

ஞானத்தைப் புறக்கணித்த வாழ்வு எவ்வாறு இருக்கும் என மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்