சிந்திக்க வினாக்கள்-265

வாழ்க மனித அறிவு                                                          வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-265

30-11-2017 – வியாழன்

தோல்வி எனும் நோயை கொல்வதற்கான மருந்துகள் எவை?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்