சிந்திக்க வினாக்கள்-262

வாழ்க மனித அறிவு                                                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-262

20-11-2017 – திங்கள்

விளக்கப்பதிவு என்றால் என்ன? அது எப்போது எதனிடம் ஏன் தோற்றுப் போகின்றது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்