சிந்திக்க வினாக்கள்-261

வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-261

16-11-2017 – வியாழன்

 

பழக்கப்பதிவு என்றால் என்ன? அது பெரும்பாலும் வெற்றி பெறுவது ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்