சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 243

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 243

31-12-2016 — சனி

“சிந்திப்பதைவிட நம்புவது எளிதானது அதனால்தான் சிந்தனையாளர்களைவிட நம்பிக்கைவாதிகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள்.”

. . . புருசு கால் வெர்ட்.

பயிற்சி—
1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர்?
2) எது சிறந்தது? ஏன்?
3) அறிஞரின் ஆதங்கம் என்ன?
4) இருபதாம் நூற்றாண்டின் நிலை என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்