வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

lotus 

சிந்திக்க வினாக்கள்-239

 

                                       22-12-2016 – வியாழன்

 

தன்னைத்தானே பயன் படுத்திக் கொள்ளுதல் என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்