சிந்திக்க வினாக்கள்-232

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

28-11-2016 – திங்கள்

‘கலாச்சாரம்’ என்கின்ற சொல்லுக்கு வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்