அறிவிப்பு

FFC-123-அறிவிப்பு
வாழ்க வளமுடன்.

நாளை (28-03-2016) மகரிஷி அவர்களின் மகாசமாதி தினம் வருவதால், நாளை ‘சிறப்பு அறிவிற்கு விருந்து’ நிகழ்ச்சி இடம் பெற இருக்கின்றது. எனவே இன்றைய அறிவிற்கு விருந்திற்கு மாற்றாக ‘சிந்திக்க வினாக்கள் பயிற்சி’ இடம் பெறுகின்றது.

வாழ்க வளமுடன்.