சிந்திக்க வினாக்கள்-171

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

25-04-2016 – திங்கள்

 சத் சித் அனந்தம் என்பதற்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் பொருள் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்             வளர்க அறிவுச் செல்வம்