சிந்திக்க வினாக்கள்- C289

வாழ்க மனித அறிவு!                    வளர்க மனித அறிவு!!

சிந்திக்க வினாக்கள்- C289 

lotus

02-05-2019 – வியாழன்

அறிவின் வறுமைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்கவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!