சிந்திக்க வினாக்கள்- C 288

சிந்திக்க வினாக்கள்–    C 288

lotus

வாழ்க மனித அறிவு!                                                               வளர்க மனித அறிவு!!

 

29-04-2019-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்,

கருவிலே திருவுடையார் என்பவர் யார்? கருவிலே திருவுடையாருக்கும் மற்ற ஆன்மீக சாதகர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?  விளக்கவும்.

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                     வளா்க மனித அறிவு!!