சிந்திக்க வினாக்கள்-96

வாழ்க மனித அறிவு                                   வளர்க மனித அறிவு

06-08-2015 – வியாழன்

 

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.
தூய்மை எனில் ——————— பதிவு நீக்கம். —————– அனுபவமாகத் தான் அதை இயற்கை ஒவ்வொருவருக்கும்

அளிக்கும். ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்