சிந்திக்க வினாக்கள்-93

வாழ்க மனித அறிவு                                    வளர்க மனித அறிவு

27-07-2015 – திங்கள்

‘மனிதருள் வேறுபாடுகள்’ என்கின்ற தலைப்பில் கவியினை மகரிஷி அவர்கள் ஏன் அருளியுள்ளார்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்