சிந்திக்க வினாக்கள்-90

வாழ்க மனித அறிவு                                                வளர்க மனித அறிவு

16-07-2015 – வியாழன்

பொறுமைக்கு எல்லை உண்டா? பொறுமை எத்தன்மையது என்று கூறுவதற்கு எதனுடன் ஒப்பிடுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்