சிந்திக்க வினாக்கள்-84

வாழ்க மனித அறிவு                                  வளர்க மனித அறிவு

25-06-2015 – வியாழன்

 

“இன்பமும் துன்பமும் வேறு வேறல்ல. அவை ஒரே உணர்ச்சியின் இரு நிலைகளே” என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள். இது எப்படி?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்