சிந்திக்க வினாக்கள்-82

வாழ்க மனித அறிவு                                   வளர்க மனித அறிவு

18-06-2015 – வியாழன்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து மகிழவும்—
———- எங்கிருந்து புறப்படுகின்றதோ, அது புறப்படுகின்ற இடத்திலே ——– க் கொண்டுவந்து ——- நிறுத்தப் பழகுவது என்பதுதான் ——– என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                          வளர்க அறிவுச் செல்வம்