சிந்திக்க வினாக்கள்-64

வாழ்க மனித அறிவு                              வளர்க மனித அறிவு

 

16-04-2015— வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து  மகிழலாம்.

1) சமமான உணர்ச்சிகளும், அதில் ஊக்கிவிடப்பட்ட உணர்ச்சிகளும் —————- என்று சொல்லலாம்.(மகரிஷி அவர்கள்)
2) ———– எழும் ஒரு துன்பத்தைக் குறைத்துக்கொள்ளும் அனுபவமே ———— ——— ஆகும். (மகரிஷி அவர்கள்).

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்