சிந்திக்க வினாக்கள்-63

வாழ்க மனித அறிவு                                         வளர்க மனித அறிவு

 

13-04-2015— திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

 

இறைவனின் சிறப்புற்ற ஆறு நிலைகளாக மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது யாவை?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்