சிந்திக்க வினாக்கள்- 60

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

01-04-2015— வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்

தெய்வத்தை சொல்லால் மட்டும் நம்பாமல், சுயமாய்ச் சிந்தித்துத் தெளிவதற்கு, வேதாத்திரியம் எவ்வாறெல்லாம் உதவியாக உள்ளது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்