சிந்திக்க வினாக்கள்- 58

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

 

26-03-2015— வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்

உயிரறிவை பெறுவதால் உண்டாகும் நன்மைகளை விளக்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்