சிந்திக்க வினாக்கள் – 55

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

 

16-03-2015 – திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

     வீடுபேறு என்பதனை விளக்கவும்.   

     வானவர் என்பவர் யார்?     

     ஏன் அவர் வானவர் என அழைக்கப்படுகிறார்?

 

வாழ்க மனித அறிவு            வளா்க மனித அறிவு