சிந்திக்க வினாக்கள் – 54

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

12-03-2015 – வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

 

 மனதால் நினைப்பதைச் செய்ய, உடல் சில நேரங்களில் ஒத்துவருவதில்லை. ஏன்? அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

வாழ்க மனித அறிவு             வளா்க மனித அறிவு