சிந்திக்க வினாக்கள் – 51

வாழ்க மனித அறிவு     வளர்க மனித அறிவு

 

02-03-2015 – திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

மனம் எந்த இரண்டை அடைந்தால், வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைய முடியும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அந்த இரண்டும் மனதிற்கு எப்போது கிட்டும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க மனித அறிவு          வளா்க மனித அறிவு