சிந்திக்க வினாக்கள் – 50

வாழ்க மனித அறிவு                             வளர்க மனித அறிவு

26-02-2015 – வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

                         ஏன் விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் இணைய வேண்டும்? விரிவாக விளக்கவும்.

 

வாழ்க அறிச் செல்வம்                                  வளா்க  அறிவுச் செல்வம்