சிந்திக்க வினாக்கள் – 49

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

23-02-2015 – திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

விஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞ்ஞானத்தையும் எவ்வாறு இணைப்பது?   ஓரிரு வரிகளில் விடை அளிக்கவும்.

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு.