சிந்திக்க வினாக்கள் – 48

வாழ்க மனித அறிவு        வளர்க மனித அறிவு

19-02-2015 — வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

 

எல்லோரும் துன்பத்தைத் தவிர்த்து இன்பத்தையே விரும்புகிறோம்.   எனவே இன்ப-துன்பத்தைப் பற்றி அறிவியல் பூர்வமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டாம்? அதற்கான வினா இதோ!

இன்பமும், துன்பமும் ஒரே உணர்ச்சியின் ஏற்றத்தாழ்வான இரு நிலைகளே என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள். எவ்வாறு? விளக்கவும்.

(காண்க – இன்பம் துன்பம்—ஞானக் களஞ்சியம் பாகம்- 2- பகுதி 6.6 – பக்கம் 475 -481 )

வாழ்க மனித அறிவு   வளா்க மனித அறிவு