சிந்திக்க வினாக்கள் – 46

வாழ்க மனித அறிவு       வளர்க மனித அறிவு

12-02-2015 — வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

1) ஆதிமனிதனிலிருந்து தொடங்கிய மனிதஇன பரிணாமத்தில் என்று அறம் தோன்றியதாக மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?

வாழ்க மனித அறிவு         வளா்க மனித அறிவு