சிந்திக்க வினாக்கள் – 45

வாழ்க மனித அறிவு       வளர்க மனித அறிவு

 

09-02-2015-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்,

1) தன்முனைப்பின்(EGO) தன்மை என்ன?

 

வாழ்க மனித அறிவு     வளா்க மனித அறிவு