சிந்திக்க வினாக்கள்- 42

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

29-01-2015-வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்,

கருவிலே திருவுடையார் என்பவர் யார்? கருவிலே திருவுடையாருக்கும் மற்ற ஆன்மீக சாதகர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?  விளக்கவும்.

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு