சிந்திக்க வினாக்கள்- 41

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

26-01-2015-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்,

கடும் பற்று(undue attachment) என்றால் என்ன? கடும் பற்று எவ்வாறு ஆன்மீக சாதகருக்கு இழப்பைக் கொடுக்கும் என வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்? ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு மட்டுமேதான் இழப்பைத் தருமா? கடும் பற்று மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யும்?

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு