சிந்திக்க வினாக்கள்- 40

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

22-01-2015-வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

மனமோ அரூபம்.  மனதின் மறுமுனை தெய்வம் எனப்படுகின்றது.   அரூபத்தில் எவ்வாறு மறுமுனை இருக்க முடியும்? அது எவ்வாறு தெய்வமாக இருக்க முடியும்?

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு