சிந்திக்க வினாக்கள்- 39

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

19-01-2015-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்,

உயிரின் படா்க்கை நிலை என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு மனமாகின்றது?

 

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு