சிந்திக்க வினாக்கள்- 38

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

15-01-2015-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

”நிறைவு பெறாமல் இருக்கும் ஆசைகளின் கூட்டம், கருமையத்தைக் களங்கப்படுத்திவிடும்”  

என்கிறார்  வேதாதத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி:

வினாக்கள்-

1) கருமையத் தூய்மை என்றால் என்ன?

2) தூய்மையான கருமையத்தில் என்ன ஒரு பதிவு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்?

3) நிறைவு பெறாத ஆசைகளின் கூட்டம் எவ்வாறு கருமையத் தூய்மையைக் கெடுக்கும்?

 

வாழ்க மனித அறிவு வளா்க மனித அறிவு