சிந்திக்க வினாக்கள்- 36

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

08-01-2015-வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்,

‘தான்’ “தனது“ என்றால் என்ன?  பேரறிவு மனிதனிடம் ஆறாம் அறிவாக வந்து போது, அதற்கு எவ்வாறு ‘தான்’ “தனது“ என்கின்ற எண்ணக்கோடுகள் வந்துவிட்டன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்

Please Note:

வாழ்க வளமுடன்.

அறிவிற்கு விருந்து பகுதியில் நேற்றையத் தொடர்ச்சியினை இன்று

பார்க்கவும்.