சிந்திக்க வினாக்கள்- 34

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                                                                 வளர்க மனித அறிவு

29-12-2014-திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்,

”எண்ணமே இயற்கையின் சிகரம்” என்று எதனால் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?  அடுத்த  வினா:–ஏன் இதனைத் தெரிவிக்கிறார்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                வளா்க அறிவுச் செல்வம்