சிந்திக்க வினாக்கள்- 320

வாழ்க மனித அறிவு!                 வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்- 320

06.08-2020 – வியாழன்

பாராட்டு

பயிற்சி:

  1. பாராட்டு என்றால் என்ன?
  2. மனிதன் அடைய வேண்டிய நன்மதிப்புகளில் ஒன்றா பாராட்டு?
  3. ‘பாராட்டு’ ஒரு சொல்லா அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்களைக் கொண்டதா?
  4. பாராட்டு என்பதற்கு நம் குருபிரான் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?
  5. பாராட்டு என்பது மனிதனுக்கு அவசியமா? ஏன்?
  6. பாராட்டால் பாராட்டுபவரும் பாராட்டப்படுபவரும் அடையும் நன்மைகள் என்ன?
  7. பாராட்டுதலுக்கும் நன்றியுணர்வுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? எப்படி?
  8. பாராட்டுதலில் இயல்பூக்க நியதிக்கோ அல்லது அதன் கிளைத்தேற்றத்திற்கோ  தொடர்பு இருக்கின்றதா?

வாழ்க வளமுடன்!

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!