சிந்திக்க வினாக்கள்-312(274)

வாழ்க மனித அறிவு!                                                  வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-312(274)

 

09-07-2020 – வியாழன்

மனிதனின் முத்தொழில்களில் இரண்டாவதான ‘சொல்’ பற்றி அறிஞர் திருவள்ளுவர் அருளியுள்ளது ஒரு அதிகாரமா அல்லது அதற்கும் மேலா? அவை என்னென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                           வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!