சிந்திக்க வினாக்கள்-302

வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-302 

 

                                            08-06-2020 – திங்கள்

கோடிட்ட  இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து இன்புறலாமே! 

அறிவொளியைப் பெருக்கிக்கொள்ளலாமே! வாழ்க வளமுடன்!

1. கதிரவன் காலத்தே காணாத ___________ ,புதிர்போன்ற அறிவுநிலை ___________ இயங்குங்கால் தோன்றா.

2. எல்லையற்றதை ___________ பார்ப்பது ___________ குறைபாடு.

3. மனிதனுடைய ___________ பிரபஞ்சத்திற்கு ___________உள்ள ___________.

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

 


 அன்புடையீர்!  தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கருத்துரைக்க பகுதிக்கு அனுப்ப   Click the link below

https://prosperspiritually.com/contact-us/

      வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!              வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!