சிந்திக்க வினாக்கள்-299(263)

வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-299(263)   

28-05-2020 – வியாழன்    

  1. ஒழுக்க வாழ்விற்கு மனதோடு போராட வேண்டியுள்ளது என அறிஞர் ரூஸோ கூறுகிறாரே! ஏன்?
  2. இச்சிந்தனையையொட்டிய வேதாத்திரிய சிந்தனைகளை பட்டியலிடுக. 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்