சிந்திக்க வினாக்கள்-295(188)

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

11-05-2020 – திங்கள்

சிந்திக்க வினாக்கள்-295(188)

வினாக்கள்:

பொருள் நிலை, நிகழ்ச்சி நிலை என்பதனை எவ்வாறு விளக்குகிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அதற்கு  எந்தக்குறளை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்