சிந்திக்க வினாக்கள்-292 

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                       வளர்க மனித அறிவு!!

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-292 

                                                                                                                     27-04-2020 — திங்கள்

 

அறம் எதன் அடிப்படையில் ஒழுக்கம், கடமை, ஈகை என்ற மூன்றாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது?

                                                        —————————-

    

    அன்புடையீர்!  தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கருத்துரைக்க பகுதிக்கு அனுப்ப   Click the link below

https://prosperspiritually.com/contact-us/

      

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!