சிந்திக்க வினாக்கள்-283

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                          வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-283

 

20-12-2018 – வியாழன்

குருவின் சேர்க்கையால் சீடனுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!