சிந்திக்க வினாக்கள்-282

வாழ்க மனித அறிவு!                                         வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-282

 

17-12-2018 – திங்கள்

ஏன் எதிர்பார்த்தல் வேண்டாம் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

எதிர்பார்த்தலில் என்ன நடக்கின்றது?

என்னென்ன வகையில் ஒவ்வொருவருக்கொருவர் வேறுபாடுகள் வரும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

மாறாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

உங்கள் குடும்பத்தில் இதனைக் கண்டுபிடித்திருக்கீறீர்களா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!