சிந்திக்க வினாக்கள்-281

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                                  வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க        வினாக்கள்-281

06-12-2018 – வியாழன்

 

உலக மக்களின் ஒன்றுபட்ட கூட்டுத்திட்டத்தினால்  மனித குலம் (நாகரீகம்) இன்று வரை அனுபவிக்காத என்ன நன்மைகளும், உயர்வுகளும் கிட்டும் என்கிறார் உலகநலத் தொண்டரான வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!