சிந்திக்க வினாக்கள்-274

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-274

 

29-03-2018 – வியாழன்

மனிதனின் முத்தொழில்களில் இரண்டாவதான ‘சொல்’ பற்றி அறிஞர் திருவள்ளுவர் அருளியுள்ளது ஒரு அதிகாரமா அல்லது அதற்கும் மேலா? அவை என்னென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்