சிந்திக்க வினாக்கள்-273

வாழ்க மனித அறிவு                                    வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-273

25-01-2018 – வியாழன்

 

nava yuga viyasar

 

 

 

சிந்தனையாளராக உயர வேண்டுமென்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்?

       

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்