சிந்திக்க வினாக்கள்-263

வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-263      

23-11-2017 – வியாழன்

ஒழுக்க வாழ்விற்கு மனதோடு போராட வேண்டியுள்ளது என அறிஞர் ரூஸோ கூறுகிறாரே! ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்