சிந்திக்க வினாக்கள்-258

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-258

06-11-2017 – திங்கள்

எது முழுக்கல்வி என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்? ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்