சிந்திக்க வினாக்கள்-255

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                வளர்க மனித அறிவு

 

lotus

 சிந்திக்க வினாக்கள்-255

30-10-2017 – திங்கள்

     ஞானிகளைப்பற்றிக் கூறும்போது அவர் கருவில் திருவுடையவராகப் பிறந்தார் என்கிறோம்.  கருவில் திரு உடைமையை  அறிவியல் ரீதியாக எவ்வாறு கொண்டு வருவது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்